Dinko Zlatarić je u Zagrebu pohađao osnovnu školu i gimnaziju te završio studij arhitekture.
Studij slikarstva i grafike završio je pri "Folkwang" likovnoj akademiji Sveučilišta u Essenu, u Njemačkoj, gdje je kasnije i predavao predmet "Analytisches Zeichnen" (analitičko crtanje).
Trenutačno djeluje u Hrvatskoj kao samostalni umjetnik.
Član je Hrvatskog društva likovnih umjetnika (HDLU).
U svojem radu Dinko Zlatarić posebnu je pažnju posvetio portretima u ulju u klasičnoj i realističnoj izvedbi.

  • Prof. Dr. Veselin Simović
  • Akademik Milan Meštrov
  • Prof. Dr. Josip Nochta
  • Prof. Dr. Božidar Jelčić
  • Prof. Dr. Bogdan Zlatarić
  • Akademik Hrvoje Požar
  • Biskup Marko Culej
  • Kardinal Josip Bozanić
  • Grof Carl Johan Cronstedt
  • Grof Rudolf Cronstedt
  • Grofica C. J. Cronstedt
  • Dinko Zlatarić
  • Vera Zlatarić
  • Rosemarie Agić
  • Dinko Zlatarić
  • Dinko Zlatarić
  • Dinko Zlatarić
  • Akademik Hodimir Sirotković
  • Akademik Vladimir Ibler
  • Akademik Adolf Dragičević
  • Dinko Zlatarić
  • Dinko Zlatarić
  • Dinko Zlatarić